Kryminologiczne Koło Naukowe działa w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego od 1998 r. Koło współtworzą studenci Instytutu z różnych lat studiów.
Opiekunem Koła jest dr Kamil Miszewski.

W ramach Koła realizowane są projekty o zróżnicowanej tematyce, związanej z kryminologią, naukami penitencjarnymi oraz prawami człowieka. 

Podejmowane przez Koło aktywności służyć mają zdobywaniu wiedzy w niekonwencjonalny sposób, doskonaleniu warsztatu badacza zjawisk społecznych oraz poszerzaniu umiejętności praktycznych związanych z kierunkiem studiów.

Kryminologiczne Koło Naukowe pozwala urzeczywistniać nowoczesny model studiowania, oparty na projektach realizujących indywidualne zainteresowania studentów.

Zarząd Koła 2022/2023:

Prezes – Szymon Nawrocki

Zastępczyni Prezesa – Kamila Niewolska

Skarbniczka – Aleksandra Kułakowska

Sekretarzyni – Maria Danel

Facebook: https://www.facebook.com/kkn.ipsir.uw

Kontakt: kkn.ipsir@uw.edu.pl