Zakład Psychologii Dewiacji UW zaprasza na konferencję, której jest współorganizatorem:

V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”, która odbędzie się 20 lutego 2023 r. na UKSW.

Link do konferencji: https://pedagogika.uksw.edu.pl/zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-v-jubileuszowej-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-spoleczna-dzialalnosc-na-rzecz-wiezniow-i-ich-rodzin-20-02-2023/