Dr hab. Ewa Stachowska w dn. 17.10 wzięła udział w konferencji historycznej „Europa, wspólnoty narodowe, pokój”. Konferencja obywała się w Ambasadzie Włoch w Warszawie i była wydarzeniem otwierającym Tydzień języka włoskiego na świecie. Udział w niej wzięli również: prof. Daniele Stasi, prof. Maurizio Griffo, prof. Carlo Galli.