Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną ponawiam prośbę o informowanie macierzystych Instytutów w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku na COVID-19 proszę o wysłanie maila informacyjnego do sekretariatu dydaktycznego.

Pozwoli nam to na wdrożenie odpowiednich procedur, które zapewnią bezpieczeństwo całej naszej społeczności.

Wspomniane procedury bazują na krajowych przepisach oraz zasadach i wytycznych dotyczących postępowania w czasie pandemii obowiązujących na UW. Wiążą się one z koniecznością informowania przez Instytuty wszystkich osób z grupy, w której uczestniczyli studenci lub pracownicy z pozytywnym wynikiem na COVID-19. Zasada ta dotyczy zarówno zajęć, które odbywają się w jednostce macierzystej, jak również w innych jednostkach UW. Ponadto mamy obowiązek postępowania zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które obligują nas m.in. do zgłoszenia wszystkich osób z tzw. kontaktu do odpowiedniego systemu. 

Zgodnie z wytycznymi UW wspomniany kontakt identyfikowany jest na podstawie następujących kryteriów:

 – przebywanie w pomieszczeniu (np. sali, poczekalni itp.) z osobą chorą dłużej niż 15 min.

– przebywanie w bezpośredniej odległości (od 1,5 m do 2 m) z osobą chorą dłużej niż 15 min.

– bezpośredni kontakt fizyczny z osobą chorą (np. podanie ręki)

– bezpośredni kontakt z wydzielinami osoby chorej bez środków ochrony (np. narażenie na kaszel osoby chorej).

Proszę również o informowanie prowadzących zajęcia o przebywaniu na kwarantannie. Skierowanie na kwarantannę jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.

Jednocześnie przypominam o konieczności noszenia masek na zajęciach oraz zachowaniu dystansu przy przemieszczaniu się w obiektach UW.

Bardzo proszę o odpowiedzialność i troskę o całą naszą społeczność. 

dr hab. Ewa Stachowska

Prodziekan ds. studenckich

Każdy przypadek pozytywnego wyniku testu Covid19 oraz każdy przypadek skierowania na kwarantannę wśród pracowników, studentów i doktorantów powinien być zgłoszony do koordynatorów w Instytutach, w ISNS do Pani Urszuli Łastowskiej, w IPSiR do Pani Emilii Żukowskiej-Stępniak, a koordynatorzy instytutowi do koordynatora Wydziału Edyty Szałas.