24-27 kwietnia nasz Instytut odwiedza grupa studentek i studentów pracy socjalnej z Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), jednej z najbardziej znanych uczelni belgijskich.

Nasi zagraniczni goście wspólnie z polskimi studentkami kierunków kryminologia oraz profilaktyka społeczna i resocjalizacja biorą udział w kilkudniowych warsztatach, których tematyka dotyczy ochrony praw dziecka w ujęciu międzynarodowym. Studentki i studenci biorą udział we wspólnych wykładach z udziałem zagranicznych badaczek, a także odwiedzają warszawskie instytucje świadczące działania na rzecz dzieci młodzieży, w tym organizacje samorządowe i pozarządowe.

W 2023 roku odwiedziliśmy z tego względu Centrum Wspierania Rodzin (ogniska Starówka oraz Marymont), a także Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i warszawski oddział Armii Zbawienia. Wykład gościnny wygłosiła natomiast prof. Antonia Bifulco, dyrektor Centre for Abuse and Trauma Studies na Middlesex University London.

Warsztaty ze strony polskiej koordynuje dr Łukasz Drozda przy współpracy z dr Martą Czapnik-Jurak (Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej IPSiR). Zajęcia odbywają się w ramach przedmiotu „Służby społeczne w krajach europejskich (ang. B2)” dostępnego jako fakultet dla studentek i studentów naszego Instytutu.