2-4 grudnia w IPSiR odbyła się kolejna edycja programu „Poverty and Social Exclusion in International Comparison”.  Z tej okazji IPSiR po raz trzeci z rzędu odwiedzili przedstawiciele Fachhochschule Erfurt (Niemcy) oraz Temple University w Filadefii (USA). W ramach wspólnego kursu spotkali się tu ze studentkami i studentami II roku pracy socjalnej na UW uczęszczającymi w zajęciach w ramach fakultetu „Służby społeczne w krajach europejskich” prowadzonych przez dr. hab. Tomasza Kaźmierczaka i dr. Łukasza Drozdę.

Trójnarodowa grupa licząca łącznie 32 osoby wzięła udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców ze wszystkich trzech uczelni, a także zajęciach terenowych. W trakcie tych ostatnich odwiedzano m.in. placówki zajmujące się streetworkingiem, animacją społeczności lokalnych czy wsparciem osób dotkniętych kryzysem bezdomności.

Studentki i studenci mieli dzięki temu okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą dotyczącymi specyfiki ich studiów, w odniesieniu do uwarunkowań pracy socjalnej w poszczególnych państwach, reprezentatywnych dla zróżnicowanych modeli polityki społecznej. 

Warsztaty ze strony polskiej współorganizował Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej.