22 grudnia 2022 r. dzień dziekański – budynek otwarty do godziny 15.00, administracja do 13.00

23 grudnia 2022 r. budynek zamknięty

27-30 grudnia 2022 r. budynek zamknięty, administracja i biblioteka praca zdalna lub urlopy

2-5 stycznia 2023 r. budynek otwarty w godzinach 9.30 – 15.00, administracja pracuje zdalnie, stacjonarny dyżur biblioteki i jednego sekretariatu w godzinach 10.00 – 14.00

  • 2 stycznia, dyżur sekretariat dydaktyczny pokój 30 (Katarzyna Podgórska)
  • 3 stycznia, dyżur sekcja planowania i obsługi dydaktyki pokój 39 (Marta Konopińska)
  • 4 stycznia, dyżur biuro dyrektora, biblioteka (Emilia Żukowska-Stępniak, Lucyna Kwarcińska)
  • 5 stycznia, dyżur sekretariat dydaktyczny pokój 30, biblioteka (Joanna Rucin-Kremplewska, Lucyna Kwarcińska)