W Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad, w którym dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW analizuje sytuację uchodźców na granicy polsko-białoruskiej oraz wskazuje na jakie sposoby politycy wykorzystują uchodźców do mobilizacji swoich zwolenników. Z wersją on-line wywiadu można zapoznać się tutaj: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27496228,uchodzcy-na-granicy-blaszczak-w-mundurze-premier-nad-mapami.html