W Gazecie Prawnej dr Paweł Kobes z Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej wypowiada się na temat potrzeby zmiany przepisów o właściwości miejscowej sądu dla wniosków składanych przez więźniów.

Zachęcamy do lektury.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8496155,wiezienie-wlasciwosc-miejscowa-przeniesienie.html