Dr Barbara Błońska i dr Katarzyna Witkowska-Rozpara były uczestniczkami Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez European Society for Empirical Legal Studies (ESELS) we współpracy z Universidad Miguel Hernández w Elche w Hiszpanii.

Konferencja zgromadziła uczestniczki i uczestników z całego świata – w tym z Holandii, Belgii, Czech,  Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Finlandii, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Japonii,  Brazylii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii.

Nasze reprezentantki IPSiR-u, a zarazem członkinie ESELS zaprezentowały referat pt. „When the non-binary world enters the binary prison – the penitentiary system facing the issue of sexual identity. The case of Poland”, poświęcony sytuacji osób transpłciowych przebywających w polskich więzieniach.

Gratulujemy!