W czerwcowym numerze czasopisma „Organization Studies” ukazał się artykuł Mikołaja Pawlaka pt. „Humanitarian Aid in Times of War: Organization and Ignorance”, w którym autor analizuje z perspektywy studiów nad ignorancją, organizację pomocy dla ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską inwazją. Mikołaj Pawlak pokazuje, że ignorancja zawsze towarzyszy sytuacjom kryzysowym i reakcji na ich pojawienie się. Zadaniem dla nauki jest nie tylko dostarczanie nowej wiedzy, która nigdy całkowicie nie wyprze ignorancji, ale „oswajanie” ignorancji i pokazywanie, jak możliwe jest działanie w warunkach niewiedzy.

Artykuł dostępny jest na stronie czasopisma: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01708406221099129