Projekt naukowy dra Łukasza Drozdy pt. „Wątpliwy postsocjalizm – procesy stanowienia polityki miejskiej w Europie Środkowej i Wschodniej” otrzymał dofinansowanie w konkursie Nowe Idee 2A w Priorytetowym Obszarze Badawczym V („W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań – multidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej”). Konkurs realizowany jest przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”.

Projekt dra Drozdy jest jednym z dziewięciu wybranych ostatecznie przez komisję konkursową. Został on dofinansowany kwotą 57 169,67 zł, która pozwoli między innymi na realizację badań terenowych w Niemczech. Poszerzają one prowadzony od ubiegłego roku projekt badawczy dotyczący polityki miejskiej w wybranych miastach Polski i Ukrainy.

Gratulujemy!

Pełna lista nagrodzonych projektów dostępna jest tutaj: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/2a-pob5/#results

Z kolei o dotychczasowych badaniach prowadzonych w Ukrainie kierownik projektu opowiedział niedawno w podcaście „Wymiary ukraińskiej miejskości”. Odsłuchać można go między innymi za pośrednictwem platformy streamingowej Spotify: https://open.spotify.com/episode/6qnv7edc95HSLz5b47YCrL