Dr Dagmara Woźniakowska-Fajst w ramach konkursu MINIATURA ogłaszanego przez Narodowe Centrum Nauki otrzymała fundusze na realizację projektu badawczego „Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży w Polsce – pilotaż badań typu self-report”. Badania self-report to rodzaj ankiety, w której młodzi ludzie odpowiadają czy w ciągu ostatniego roku dopuścili się jakiś zachowań niezgodnych z prawem (np. czy palili marihuanę albo czy ukradli coś ze sklep) lub zachowań dewiacyjnych (jak np. picie alkoholu). Badani będą uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej, liceum, technikum i szkoły zawodowej. Projekt ma charakter pilotażu i jest wstępem do złożenia wniosku o przeprowadzenie takich badań na dużej próbie w całej Polsce.