Dyrekcja IPSiR UW w porozumieniu z dr hab. Ewą Stachowską – KJD, ogłasza w dniu 28.10.2020 godziny dyrektorskie od 8.00 do 20.00.