Wszyscy zainteresowani podjęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim – zarówno I, jak i II stopnia – mogą wziąć udział w Dniu Otwartym UW. 22 kwietnia na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu na kandydatów czekać będą przedstawiciele wszystkich wydziałów i jednostek. 

Zapraszamy na stoisko IPSIR!