Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej turze rekrutacji. Szczegółowa Informacja dostępna jest na stronie BWZ.
Lista niewykorzystanych miejsc
Oświadczenie dotyczące poprzednich wyjazdów
Wykaz zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi Uniwersytet Warszawski zawarł umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+ 2020/2021
Koordynatorem ds. mobilności w IPSiR jest dr Jadwiga Królikowska: j.krolikowska@uw.edu.pl