Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, uchwalonej 9 czerwca 2022 r. Ustawodawca uregulował w niej na nowo m.in. wykonywanie wobec nieletnich środków leczniczych. Maciej Tygielski dokonuje analizy tych rozwiązań, m.in. doprowadzenia i umieszczenia  nieletniego w zakładzie leczniczym, postępowania wykonawczego w tym zakresie (właściwości sądu i sądowej kontroli wykonywania środka leczniczego), opiniowania o stanie zdrowia i postępach w leczeniu,    realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w trakcie wykonywania środka leczniczego. Odnosi się także do aktu wykonawczego do Ustawy – rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych (Dz. U. 2022, poz. 2389). 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21411-ustawa-o-wspieraniu-i-resocjalizacji-nieletnich-komentarz-pawel-drembkowski#opis