W najnowszym numerze „Studia Iuridica” ukazał się artykuł Macieja Tygielskiego napisany wspólnie z Romanem Kaczorem, wieloletnim sędzią wykonawczym i b. Naczelnikiem Wydziału Wykonania Orzeczeń Karnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Autorzy krytycznie analizują nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego dokonaną 5 sierpnia 2022 r. z punktu widzenia systemu wykonania kary i praw osób pozbawionych wolności.  

Artykuł jest dostępny pod adresem:

https://wuw.pl/data/include/cms//SI_2022_91.pdf