Awans dr hab. Wojciecha Misztala na stanowisko profesora uczelni! 29 czerwca 2022 r. Senat UW przyjął wniosek o awansie na stanowisko profesor uczelni dr hab. Wojciecha Misztala.

Gratulujemy!

Wojciech Misztal