Pani Maria Ejchart – Wiceministra Sprawiedliwości wręczyła powołania do Rady Naukowo-Programowej IV Kongresu Kuratorskiego, który odbędzie się jesienią tego roku. Kongres Kuratorski już po raz czwarty zgromadzi kilkaset osób, które będą dyskutować na temat kurateli sądowej w Polsce.

Sztab przedstawicieli świata nauki oraz kuratorów-praktyków intensywnie będzie pracować nad zapewnieniem programu tegorocznej edycji.

Skład Rady Naukowo-Programowej IV Kongresu Kuratorskiego:

Przewodniczący:

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)

Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Wiesław Ambrozik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Artur Olechno prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Marek Michalak (Dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka)

Dariusz Palmirski (Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów)

Członkowie Komitetu:

Prof. Dr hab. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski)

Prof. Dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Iwona Klonowska (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Barbara Stańdo- Kawecka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Sekretarze:

Dr Krzysztof Stasiak (Uniwersytet Gdański)

Dr Anna Janus-Dębska (Ekspert KRK)

Zespół ds. Naukowo-Programowych (Krajowa Rada Kuratorów):

Andrzej Chudy

Adam Syldatk

Rafał Skręt