W dniu 10 września br. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora habilitowanego dr Jadwidze Królikowskiej zatrudnionej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych. Serdeczne gratulacje!

Jadwiga Królikowska