W dniu 26 czerwca br. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nadała stopień doktora habilitowanego dr Dagmarze Woźniakowskiej-Fajst zatrudnionej na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Serdeczne gratulacje!