w dniu 15 maja br. na podstawie § 24 Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Rada Naukowa IPSIR kadencji 2024-2028 pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr hab. Bohdana Skrzypczaka na Dyrektora Instytutu.

Nowa kadencja rozpoczyna się 1 października br.