Awans dr hab. Anety Ostaszewskiej na stanowisko profesora uczelni! 20 kwietnia 2022 r. Senat UW przyjął wniosek o awansie na stanowisko profesor uczelni dr hab. Anety Ostaszewskiej.

Gratulujemy!