Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. ucz., została nagrodzona grantem w ramach programu 4EU+ Visiting Professorships.
Jej projekt „Women’s and human rights in the context of global challenges” będzie realizowany w semestrze zimowym 2023/24.
Badaczka odwiedzi Uniwersytet Mediolański, gdzie będzie prowadzić interdyscyplinarne seminaria badawcze otwarte dla społeczności 4EU+ Alliance.  

Gratulujemy!