Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej debacie online w dniu 4 marca 2022 r.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest najnowocześniejszą jednostką więzienną w Polsce słynną z przedsięwzięć teatralnych, literackich, artystycznych.

Debata stanowi finał corocznego Ogólnopolskiego Przeglądu Więziennych Form Dziennikarskich „Negatyw”, który organizuje Zakład Karny w Opolu Lubelskiem. Chcemy podsumować VI edycję Przeglądu – jego celu, tematyki oraz wpływu na społeczeństwo. Rok rocznie, mimo że przebywają w izolacji więziennej, autorzy prac udowadniają, że mają mu coś ważnego i mądrego do powiedzenia.

W Przeglądzie od sześciu lat uczestniczy Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR), który w tym roku obchodzi swoje pięćdziesięciolecie. Pozostaje on pierwszym w Polsce samodzielnym instytutem, powołanym do badania i rozwiązywania problemów społecznych. To interdyscyplinarna jednostka badawcza i dydaktyczna o niepowtarzalnym dorobku i tradycji, łącząca praktyków, ekspertów, badaczy i nauczycieli akademickich, takich dyscyplin jak: socjologia, prawo, psychologia i kryminologia.

Czym jest „Negatyw”? To inicjatywa skupiająca się na zaangażowaniu osób pozbawionych wolności w twórczą resocjalizację. Więźniowie, którzy uczestniczą w Przeglądzie opowiadają o własnym życiu oraz dzielą się z szerszą publiką swoimi przemyśleniami, opiniami, doświadczeniami, które nabywali po obydwu stronach krat. Poprzez swoje prace ukazują złożony świat więzienia i świat „poza murami”. Jury konkursowe, złożone z więzienników oraz środowiska akademickiego, wybiera kilkanaście najlepszych prac, które następnie są publikowane w książce, a także w formie elektronicznej.

Debata z jednej strony jest uhonorowaniem laureatów i finalistów – Autorów najlepszych tekstów, które ukażą się w publikacji. Z drugiej strony jest okazją do publicznej dyskusji o roli twórczości i autorefleksji więźniów w ich własnym życiu oraz życiu społeczeństwa. Na ten temat w debacie wypowiedzą się sami Autorzy jak również zaproszeni przez nas eksperci z psychologii, socjologii, kryminologii, penologii oraz resocjalizacji uwzględniając motto tegorocznej edycji Przeglądu „Zmień negatyw w pozytyw”.

Interdyscyplinarność – różnorodność i łączenie perspektyw – jest wartością „Negatywu”, IPSiRu oraz życia i pracy w więzieniu.

O czym piszą więźniowie? Z jakim przesłaniem chcą dotrzeć do siebie i do nas? Zapraszamy Państwa do udziału w debacie, która ujawni świat niedostępny dla większości społeczeństwa; świat będący jednak jego częścią. Debata połączy wielość perspektyw: socjologiczny obraz życia w więzieniu, psychologiczną i kryminologiczną sylwetkę człowieka pozbawionego wolności, świat wartości z jego perspektywy, opiniotwórcze dziennikarskie narracje.

Debata online odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. w godz. 10:00-12:30 na platformie gogle-meets.

Link do debaty dostaną Państwo po rejestracji w formularzu gogle pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebULyhRcEXEED4M1YjQiEyES_KxNPpTk3gupV-q1PxNndykw/viewform?usp=pp_url

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, w wydarzeniu może wziąć udział 100 osób. O uczestnictwie w debacie decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracji będzie aktywny do dnia 28 lutego.

Kontakt do organizatorów:

negatyw.edycja6@gmail.com

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Traczuk, Zakład Karny Opole Lubelskie

Alicja Kucharska, Maria Niełaczna, Eliza Stępień, IPSiR