Dr Katarzyna Witkowską-Rozpara reprezentowała Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji jako Special Opening Keynote Speaker podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Global Crime Prevention, Justice, & Criminal Victimization”.
Gospodarzami wydarzenia byli International Institute of Justice & Police Sciences (Bengaluru, Karnataka, India) oraz South Asian Society of Criminology and Victimology (SASCV).

Pani Doktor przedstawiła wystąpienie pt. „From assimilation and discrimination to…? The Sámi as an Indigenous People in the Norwegian criminal justice system”, którego wysłuchali uczestniczki i uczestnicy Konferencji reprezentujący wiele krajów, w tym Indie, Wietnam, Sri Lankę, Malezję, Nigerię, Wielką Brytanię, Włochy, czy Kanadę.

Gratulujemy!