Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2021 roku na platformie Zoom (informacja w linku poniżej)
Rozpoczęcie Konferencji: godz. 09:30

Centrum Analiz Kryminologicznych UW oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW zapraszają na konferencję naukową pt. „Polityki publiczne wobec przestępczości seksualnej”.
Koncepcja polityki publicznej zakłada realizację określonych wizji pod postacią konkretnych programów czy strategii, adresowanych do określonych grup docelowych. Takie spojrzenie pociąga za sobą konieczność diagnozy problemów społecznych i rozwiązywania ich w sposób systemowy. Powstaje więc pytanie, czy w podejściu do przestępczości seksualnej opieramy się na systematycznej i rzetelnej diagnozie zjawiska, jak również proponujemy rozwiązania charakteryzujące się podejściem systemowym, czy może wręcz przeciwnie – działania podejmowane w Polsce w komentowanym obszarze cechuje swoista „wyrywkowość” oraz brak całościowej, spójnej wizji umożliwiającej racjonalne działania zarówno w sferze stanowienia i stosowania prawa, jak i w sektorze usług publicznych? W trakcie konferencji postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Program konferencji
Informacja