Badanie Centrum Analiz Kryminologicznych otrzymało wewnętrzny grant IDUB UW

Projekt badania naszej absolwentki, mgr Irminy Szczepaniak pt. Cyberprostytucja – jak kobiety sprzedające usługi seksualne w Internecie postrzegają swoich klientów, realizowany w Centrum Analiz Kryminologicznych pod kierownictwem dr. Pawła Ostaszewskiego otrzymał dofinansowanie w wewnętrznym systemie grantowym w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Przedmiotem badania są opinie kobiet świadczących płatne usługi seksualne w Internecie o ich klientach, a jego celem scharakteryzowanie relacji i interakcji między kobietami świadczącymi takie usługi i ich klientami. W badaniu postawiono pięć głównych pytań badawczych i w celu odpowiedzi na nie wybrano metodę badania jakościowego – częściowo ustrukturyzowanego wywiadu.

Gratulujemy!