Od czerwca br. do maja 2025 r. dr hab. Aneta Ostaszewska, prof. ucz. ze swoimi doktorantkami mgr Aleksandrą Gulińską i mgr Heleną Marzec-Gołąb realizować będą projekt pt. „Rozpoznanie i mapowanie nowych źródeł danych w obszarze mobilności i nierówności w wybranych grupach kobiet w Polsce i w Europie”.
Projekt zdobył dofinansowanie w konkursie na granty w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych” (POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań). 

Gratulacje!!!