Dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. UW oraz dr Tomasz Warczok dzięki grantowi Opus przyznanemu przez Narodowe Centrum Nauki będą w latach 2024-2028 prowadzić badania pt. „Konkurencja w polu nauki: Władza i produkcja wiedzy w wybranych dyscyplinach w Polsce”. W ramach projektu badacze z IPSiR analizować będą jak i o co odbywa się konkurencja w socjologii i ekonomii a także historii i informatyce.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki można zapoznać się z opisem popularnonaukowym projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-09-15-akizood8c/streszczenia/604241-pl.pdf

Serdecznie gratulujemy!!!