Dr Tomasz Warczok pracownik Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, we współautorstwie z prof. Tomaszem Zaryckim (ISS UW) i dr hab. Rafałem Smoczyńskim (IFiS PAN), opublikował w prestiżowym czasopiśmie „Theory and Society” artykuł „Cultural citizenship without state: historical roots of the modern Polish citizenship model.”
Praca poświęcona jest genezie i społecznym uwarunkowaniom formowania się specyficznego polskiego modelu obywatelstwa.
Artykuł dostępny jest na stronie czasopisma: https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-021-09465-x