Dr Aneta Domżalska i dr Bartłomiej Skowroński z Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSIR UW opublikowali artykuł w czasopiśmie Psychiatria Polska (Impact Factor 1,596; MEiN 100) pod tytułem „Behavioral and emotional problems of prisoners’ children in the family environment”. 

Celem pracy było zbadanie powiązania między inkarceracją ojca a nasileniem zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych u dzieci ojców pozbawionych wolności z wykorzystaniem kwestionariusza Th.M. Achenbacha (Child Behavior Checklist – CBCL).

Artykuł napisany wspólnie z prof. dr hab. n.med. Tomaszem Wolańczykiem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest efektem realizacji szerszego projektu badawczego na temat problemów emocjonalnych i behawioralnych dzieci, których ojcowie odbywają karę pozbawienia wolności. 

Artykuł jest dostępny pod linkiem: 

https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-142371-86687?filename=Behavioral%20and%20emotional.pdf