Pani Prodziekan ds. Studenckich (Kierownik Jednostki Dydaktycznej) dr hab. Ewa Stachowska w porozumieniu z Panią Dziekan dr hab. Anetą Gawkowską wyraziły zgodę na dni dziekańskie w dn. 4 i 5 maja br.

W związku z powyższym w dniach 4 -5 maja budynek IPSIR otwarty będzie w godzinach 9.00 – 15.00

W godzinach 10.00 – 14.00 dyżurował będzie jeden sekretariat, a pozostali pracownicy przebywać będą na urlopach wypoczynkowych.