Profesor Tadeusz Pilch całe życie zawodowe związał z Uniwersytetem Warszawskim, na którym uzyskał wszystkie stopnie oraz tytuł profesora. Studia magisterskie  ukończył na Wydziale Filozofii w roku 1962. Zawodowo związany był z najpierw z Wydziałem Pedagogicznym,  gdzie uzyskał doktorat (1969),  a następnie z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w którym założył i kierował do emerytury (2010) Katedrą Pedagogiki Społecznej. Jest autorem ponad pięciuset publikacji naukowych, wypromował 22 doktorów, sześcioro z nich uzyskało samodzielność naukową.

Badania Prof. T. Pilcha  koncentrowały się wokół problematyki środowiska społecznego w różnych jego wymiarach ze szczególnym akcentem na biedę szkolną, dzieciństwo na wsi oraz  nierówności oświatowe. Znakomicie łączył pracę naukową z działalnością społeczną (animator ruchu Uniwersytetów Ludowych, prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych) a nawet polityczną – wiceminister edukacji w latach 1992-1995 z ramienia PSL.

Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa. Odnowienie doktoratu następuje po upływie pięćdziesięciu lat od daty nadania stopnia doktora.

Galeria zdjęć z uroczystości dostępna tutaj: link