Zapraszamy studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunkach: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I i II stopnia, Kryminologa oraz Praca socjalna na spotkanie informacyjne we wtorek, 28 września od godziny 13.00.


Miejsce:
 Auditorium Maximum, sala C, Krakowskie Przedmieście 26/28

Program:
13.00 – 13.30 – spotkanie informacyjne na temat lektoratów PSIR I stopień, 
13.30 – 14.30 – spotkanie informacyjne dla wszystkich studentów pierwszego roku I i II stopnia z Kierownik Studiów dr Elżbietą Bielecką
14.30 – 14.45 – wszyscy spotkanie z przedstawicielką zespołu Rzeczniczki akademickiej ds. studenckich i pracowniczych14.45 – 15.30 – wszyscy spotkanie z samorządem studenckim IPSiR

Ważne: Wstęp na wydarzenie tylko po wcześniejszej rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHJCB6rrPlPn7Ps8rlegQDe3TX9gAJ3nurG9M140WkV66hFw/viewform?usp=sf_link

Spotkanie odbywa się w reżimie sanitarnym, obowiązkowe maseczki i dezynfekcja rąk.