W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dn. 16 marca br. dotyczącego zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie zagrożenia epidemicznego, w okresie do odwołania obowiązują następujące zasady funkcjonowania budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy ul. Podchorążych 20.

1. Administracja i biblioteka IPSiR pracują w budynku w środy w godzinach 10.00 – 14.00.

2. Budynek IPSIR otwarty jest w środy w godz. 9.00 – 15.00. W pozostałe dni do odwołania – jest zamknięty.

Pracownicy administracyjni IPSIR pełnią swoje obowiązki zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy. 

Dyrektor Instytutu dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. dostępna jest pod adresem dlalak@uw.edu.pl, dlak@uw.edu.pl

Dyrektor ds. Studenckich, Kierownik Studiów dr Ewa Stachowska dostępna jest pod adresem ewa.stachowska@uw.edu.pl