Aktualności >> Absolwentka IPSiR laureatką nagrody w II edycji konkursu im. Joanny Matejko

Absolwentka IPSiR laureatką nagrody w II edycji konkursu im. Joanny Matejko

W drugiej edycji konkursu im. Joanny Matejko dla autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory Kapituła Konkursu postanowiła nagrodzić ex aequo dwie prace.

 

 

1. „Odtwarzanie Innego: mieszkańcy i mieszkanki Białej Podlaskiej o cudzoziemcach”
Autor: mgr Julia Bednarek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych; promotor dr hab. Piotr Laskowski)

2.„Wychodzenie z wiktymizacji osób dotkniętych handlem ludźmi. Analiza przypadków cudzoziemskich ofiar zidentyfikowanych w Polsce”
Autor: mgr Olga Wanicka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, promotor: dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska).

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

http://www.migracje.uw.edu.pl/wydarzenia/ii-edycja-konkursu-im-joanny-matejko-rozstrzygnieta/