Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja, koordynacja, wsparcie i propagowanie interdyscyplinarnych prac analitycznych i badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, które dotyczą spójności społecznej. Ośrodek nastawiony jest na realizację samodzielnych projektów badań podstawowych, wsparcie aktywności naukowo-badawczej pracowników i doktorantów w obszarze spójności społecznej, gromadzenie i opracowywanie danych i wyników badań oraz współpracę z innymi jednostkami badawczymi.

Kadrę Ośrodka tworzą pracownicy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji i z innych jednostek na Uniwersytecie Warszawskim oraz współpracownicy spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownikiem Ośrodka jest Aleksander Manterys (Zakład Socjologii Zmian Społecznych).

Więcej na stronie: https://ipsir.uw.edu.pl/osrodek-studiow-nad-spojnoscia-spoleczna-social-cohesion-hub/