We wrześniu 2022 na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się wydarzenie „TEDx University of Warsaw: Spojrzeć inaczej, czyli my i nasz świat poza schematami” [LINK].

Jednym z prelegentów był wykładowca IPSiR dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. uczelni, który wystąpił z prezentacją „Skąd nie wiemy, jaka będzie przyszłość?”.

Mikołaj Pawlak wyjaśnia dlaczego w sytuacji kryzysu jedne scenariusze przyszłości zaczynamy traktować jako pewne, a inne odrzucamy i możliwość ich wystąpienia ignorujemy.

Wystąpienie dostępne jest na kanale YouTube TEDx Talks: https://youtu.be/wj9TJNBAngI