W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (Impact Factor=1,026), będącym jednym z najlepszych na świecie w obszarze kryminologii i resocjalizacji, ukazał się artykuł zatytułowany: Psychosocial Quality of Life and Its’ Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions, którego pierwszym autorem jest dr Bartłomiej Skowroński, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej naszego instytutu. Dr Bartłomiej Skowroński wspólnie z dr Elżbietą Talik na podstawie badań własnych zidentyfikowali i przeanalizowali czynniki warunkujące psychospołeczną jakość życia więźniów przebywających w polskich placówkach penitencjarnych. Artykuł jest dostępny pod adresem: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0306624X20944685