dr Ayur Zhanaev

Dr Ayur Zhanaev jest socjologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych .

Badania Ayura Zhanaeva koncentrują się wokół różnorodności systemów normatywnych. Jego książka „The Human Being in Social and Cosmic Orders” (w druku) poświęcona jest badaniom ładu społecznego w kulturze buriackiej na podstawie badań terenowych oraz analizy historycznych i archiwalnych źródeł pisanych. Aktualnie Ayur Zhanaev prowadzi badania, celem których jest pogłębione poznanie i opisanie systemów normatywnych obszaru chińsko-mongolsko-rosyjskiego pogranicza, opierających się na religii (analiza buddyjskiej literatury dydaktycznej), obyczajach i lokalnych projektach prawnych.

Ayur Zhanaev uzyskał doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.