dr Agnieszka Salamucha

Dr Agnieszka Salamucha jest filozofem i pedagogiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta.

W pracy badawczej łączy zainteresowania filozoficzne i metodologiczne z pedagogicznymi. Korzystając z logicznego warsztatu, wypracowanego na gruncie semiotyki logicznej i ogólnej metodologii nauk, dokonuje analizy podstawowych terminów i pojęć, problemów, tez i argumentów, które pojawiają się w teoriach pedagogicznych/resocjalizacyjnych. Przedmiotem jej rozważań są również zależności między poszczególnymi systemami i nurtami filozoficznymi, a teoriami pedagogicznymi, zwłaszcza w aspekcie definiowania centralnych terminów oraz uzasadniania dyrektyw wychowawczych. Obecnie prowadzi badania nad pojęciem kompetencji moralnej.

Agnieszka Salamucha uzyskała magisteria z pedagogiki i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzowała się na Wydziale Filozofii KUL, gdzie następnie pracowała jako adiunkt przy Katedrze Metodologii Nauk.