dr Joanna Zamecka

Dr Joanna Zamecka jest socjolożką. W IPSiR pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej.

Zainteresowania naukowe koncentruje na analizach współzależności zjawisk i zachowań identyfikowanych jako dewiacyjne z ich społeczną kontrolą, w tym szczególnie badaniami polityki publicznej w zakresie rozwiązywania problemów powiązanych ze zjawiskiem narkomanii, strategiami przeciwdziałania narkomanii w Polsce, UE i na świecie, profesjonalnymi aspektami procesów instytucjonalizacji pola organizacyjnego polityki publicznej wobec zjawiska narkomanii.

Joanna Zamecka jest absolwentką IPSiR, doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w Instytucie Socjologii UW. Od dwóch dekad jest przewodniczącą Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,  członkinią zespołu ekspertów Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz vice-przewodniczącą Komisji Bioetycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.