W związku z uroczystością pogrzebową Pana Profesora Marcina Króla i jej transmisją w internecie KJD w porozumieniu z Dziekanem ogłasza godziny dziekańskie w dniu 10. grudnia 2020 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00. 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju osoby zainteresowane zachęcamy do oglądania transmisji wspomnianej uroczystości w Internecie. W przypadku bezpośredniego uczestnictwa w uroczystości pogrzebowej prosimy o bezwzględne przestrzeganie wszelkich wymogów związanych z aktualnymi wytycznymi i ograniczeniami sanitarnymi określonymi m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.