Studia zaoczne

Uwaga! Studenci studiów II stopnia nie rejestrują się na zajęcia w-f ani lektoraty.

 


I rok Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia II stopnia zaoczne, II semestr 2016/17

               

 

PIĄTEK: 24.02.; 10.03.; 24.03.; 7.04; 21.04.; 23.06. – sesja egz.

14.00 – 15.30

15.45 – 17.15

Seminarium magisterskie (tylko w terminach: 24.02.; 10.03.; 24.03.; 7.04; 21.04.):

dr hab. prof. UW A. Bojańczyk (s. 37), dr hab. M. Górecki (p. 52), dr hab. prof. UW B. Gruszczyńska (s. 19), prof. dr hab. J. Kwaśniewski (p. 39), prof. dr hab. M. Libiszowska-Żółtkowska (s. 35), prof. dr hab. A. Potocki (p. 50), dr hab. T. Przesławski (p. 53), dr hab. UW A. Redzik (s. 32), dr hab. prof. UW A. Rejzner (p. 62), dr hab. prof. UW T. Rudowski (p. 36), prof. dr hab. A. Rzepliński (p. 46), dr hab. prof. UW J. Utrat-Milecki (p. 63)

17.30 – 19.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Bunt i rewolucja jako narzędzia zmiany społecznej – Ewelina Kaufman, s. 44

- Prawne procedury rozwiązywania problemów społecznych – dr hab. T. Przesławski, s. 32

 

 

Fakultety do wyboru:

- Handel ludźmi (ang. B2) – prof. dr hab. Z. Lasocik, s. 35
- Śmierć i umieranie we współczesnym świecie – dr hab. M. Górecki, s. 55

- Psychologia stosowana – dr W. Wypler, s. 40

- Przestępczość zorganizowana - aspekty prawne i kryminologiczne – dr A. Kosyło, s. 42

- Kryminalistyka – prof. P. Girdwoyń, s. klub

SOBOTA: 25.02.; 11.03.; 25.03.; 8.04.; 22.04.; 24.06. – sesja egz.

8.00 – 10.15

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Modele postępowania z nieletnimi – dr D. Woźniakowska-Fajst, s. 44

 

 - Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków – dr B. Filipowicz, s. 40

 

Fakultety do wyboru:

- Przestępczość zorganizowana w Rosji  – dr A. Kosylo, s. 42

-Antropologia kary – dr Ł. Ostrowski, s. 55

-Interwencja kryzysowa w rozwiązywaniu problemów społecznych – dr E. Kiliszek, s. 41


 

10.30 – 12.45

Historia filozofii – wykład, dr B. Filipowicz, s. 42

13.00 – 15.15

Metody analizy statystycznej – konwersatorium, dr P. Ostaszewski, s. komputerowa

15.30 – 17.45

Dynamika zmian społeczeństwa polskiego – wykład, prof. dr hab. A. Potocki, s. 55

18.00 – 20.15

Krajowe i europejskie prawo socjalne – wykład dr hab. T. Przesławski, s. 55

NIEDZIELA: 26.02.; 12.03.; 26.03.; 9.04.; 23.04.; 25.06. – sesja egz.

8.15 – 10.30

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych – wykład, dr P. Kobes, s. 40

10.45 – 13.00

Teorie wychowania – wykład, dr K. Szumlewicz, s. 41

13.15 – 15.30

Etyka służb społecznych – wykład, dr A. Salamucha, s. 41

15.45 – 17.15

Etyka służb społecznych – ćwiczenia, dr A. Salamucha, s. 41

17.30 – 19.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Antropologia kulturowa – dr Ł. Ostrowski, s. 32

Fakultety do wyboru:

- Pracujący biedni i problem pracy we współczesnym społeczeństwie polskim –
dr P. Kulas, s. 35

- Economy, Money and Society (ang. B2) – dr hab. A. Mica, s. klub

 

 

 

I rok, II semestr: do zaliczenia 2 przedmioty OG-UN

II rok Profilaktyka społeczna i resocjalizacja II stopnia zaoczne, II semestr 2016/17

               

 

PIĄTEK: 24.02.; 10.03.; 24.03.; 7.04; 21.04.; 23.06. – sesja egz.

14.00 – 15.30

15.45 – 17.15

Seminarium magisterskie (tylko w terminach: 24.02.; 10.03.; 24.03.; 7.04; 21.04.):

dr hab. prof. UW A. Bojańczyk (s. 37), dr hab. M. Górecki (p. 52), dr hab. prof. UW B. Gruszczyńska (s. 19), prof. dr hab. J. Kwaśniewski (p. 39), prof. dr hab. M. Libiszowska-Żółtkowska (s. 35), prof. dr hab. A. Potocki (p. 50), dr hab. T. Przesławski (p. 53), dr hab. UW A. Redzik (s. 32), dr hab. prof. UW A. Rejzner (p. 62), dr hab. prof. UW T. Rudowski (p. 36), prof. dr hab. A. Rzepliński (p. 46), dr hab. prof. UW J. Utrat-Milecki (p. 63)

17.30 – 19.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Bunt i rewolucja jako narzędzia zmiany społecznej – Ewelina Kaufman, s. 44

- Prawne procedury rozwiązywania problemów społecznych – dr hab. T. Przesławski, s. 32

 

 

Fakultety do wyboru:

- Handel ludźmi (ang. B2) – prof. dr hab. Z. Lasocik, s. 35
- Śmierć i umieranie we współczesnym świecie – dr hab. M. Górecki, s. 55

- Psychologia stosowana – dr W. Wypler, s. 40

- Przestępczość zorganizowana - aspekty prawne i kryminologiczne – dr A. Kosyło, s. 42

- Kryminalistyka – prof. Girdwoyń, s. klub

SOBOTA: 25.02.; 11.03.; 25.03.; 8.04.; 22.04.; 24.06. – sesja egz.

8.00 – 10.15

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Modele postępowania z nieletnimi – dr D. Woźniakowska-Fajst, s. 44

 

 - Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków – dr B. Filipowicz, s. 40

Fakultety do wyboru:

- Przestępczość zorganizowana w Rosji  – dr A. Kosylo, s. 42

-Antropologia kary – dr Ł. Ostrowski, s. 55

-Interwencja kryzysowa w rozwiązywaniu problemów społecznych – dr E. Kiliszek, s. 41


 

10.30 – 12.45

Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna – ćwiczenia, dr A. Salamucha, s. 40

13.00 – 16.15

Zachowania problemowe – warsztat pracy z osobami w sytuacji kryzysowej – dr E. Bielecka, s. 45

16.30 – 18.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Zielona kryminologia – dr B. Błońska, s. 44

 

 

Fakultety do wyboru:

- Zielona kryminologia – dr B. Błońska, s. 44

- Kolonializm-antropologia-turystyka: Europejczycy wobec ludów pozaeuropejskich – dr Ł. Ostrowski, s. 32

 

NIEDZIELA: 26.02.; 12.03.; 26.03.; 9.04.; 23.04.; 25.06. – sesja egz.

11.45 – 14.00

 

14.15 – 16.30

 

17.30 – 19.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Antropologia kulturowa – dr Ł. Ostrowski, s. 32

Fakultety do wyboru:

- Pracujący biedni i problem pracy we współczesnym społeczeństwie polskim –
dr P. Kulas, s. 35

- Economy, Money and Society (ang. B2) – dr hab. A. Mica, s. klub

 

 

II rok, II semestr: do zaliczenia 4 fakultety