Studia dzienne

UWAGA PLAN  ZAJĘĆ MOŻE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM!

 

 

Plan zajęć – I ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr letni

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

 

Gr.I

Gr.II

 

Gr.I

Gr.II

 

8.30-9.15

 

Polityka społeczna

Wykład i ćwiczenia

dr K. Rychlicka-Maraszek

s. klub

 

(od 8.00)

Lektorat

j. angielski

s. 24

 

E-lektorat

 

(od 8.00)

Lektorat

j. angielski

s. 24

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

 

Problematyka niepełnosprawności
Wykład i ćwiczenia

 dr B. Skowroński

 

s. klub

 

(od 9.30)

Lektorat

j. angielski

s. 55

 

 

Psychologia społeczna

ćw. (15 godz.)

dr E. Michałowska

Grupa 1

s. 45

 

 

(od 9.30)

Lektorat

j. angielski

s. 24

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

 

 

 

Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej

konwersatorium

dr A. Olech

 

s. klub

 

Pedagogika społeczna

Wykład

Dr hab. D. Lalak

s. 32

 

Psychologia społeczna

ćw. (15 godz.)

dr E. Michałowska

Grupa 2

s. 45

 

Pedagogika społeczna

ćw.

dr A. Ostaszewska

Grupa

s. 42

Antropologia kulturowa

Konw.

*MODUŁ

 (do wyboru)

dr Ł. Ostrowski

s. 42

 

12.00 – 15.30

Problemy polityczne
i społeczno-kulturowe migracji

Konw.

*MODUŁ  (do wyboru)

dr hab. Prof. UW
E. Budakowska, s. 55

( 4 spotkania, terminy do uzgodnienia)

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

 

 

 

Psychologia społeczna

Wykład (15 godz.)

dr E. Michałowska

s. 44

 

Pedagogika społeczna

ćw.

dr K. Rychlicka-Maraszek

Grupa 2

s. 42

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

 

 

Psychologia społeczna

ćw. (15 godz.)

dr E. Michałowska

Grupa 3

s. 42

Pedagogika społeczna

ćw.

dr K. Rychlicka-Maraszek

Grupa 3

s. 42

 

16.15-17.00

 

17.15-18.00

 

 

 

 

 

18.00-18.45

19.45-20.30

W piątki odbywają się zajęcia z Technologii informacyjnej (na Wydziale Matematyki)

*Studenci wybierają jeden z zaproponowanych przedmiotów

 


Plan zajęć – II ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr letni

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

8.30-9.15

 

 Lektorat

j. angielski

 

e-lektorat

 

Lektorat

j. angielski

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

 

Metody badań społecznych

Wykład

dr hab. M. Górecki

s. 55

 

Lektorat

j. angielski

 

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

ćw.

dr P. Raźniewski

Grupa 1

s. 55

Lektorat

j. angielski

 

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

Metody badań społecznych

Ćw.
dr M. Abucewicz

Grupa 1

s. 55

 

 

Nauka o organizacji i zarządzaniu

Konw.

dr E. Stachowska

s. 35

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

Wykład

Doc. dr J. Zamecka

s. 44

 

Teoria i metody pracy socjalnej

Wykład

Dr hab. T. Kaźmierczak

s. 35

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

 

Metody badań społecznych

Ćw.
dr M. Abucewicz

Grupa 2

s. 55

 Prawo rodzinne i nieletnich

Konw.

Dr hab. Prof. UW A. Redzik/

Teoria i metody pracy socjalnej

Ćwiczenia

dr S. Michalik

s. 32

(co II tygodnie, naprzemiennie)

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

ćw.

Doc. dr J. Zamecka

Grupa 2

s. 35

 

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

ćw.
dr P. Raźniewski

Grupa 3

s. 42

Nauka o społeczności lokalnej

Konwersatorium

Dr hab. T. Kaźmierczak

s. 35

 

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

Metody badań społecznych

Ćw.
 dr A. Ostaszewska

Grupa 3

s. 24

 

 

 

16.15-17.00

 

 

17.15-18.00

 

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

 

 

 

18.00-18.45

 

                             

     


Plan zajęć – III ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr letni

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

Gr.I

Gr.II

Gr.I

Gr.II

Gr.I

Gr.II

Gr.I

Gr.II

 

8.30-9.15

 

Socjoterapia

Konwersatorium

 

(II połowa semestru)

 

 

 

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

Europejska polityka społeczna,
dr K. Rychlicka-Maraszek

(15 godz., I połowa semestru)

s. 35

 

Etos zawodowy pracowników socjalnych

Konw.

Dr. A. Olech

s. 40

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych

warsztaty

Dr B. Skrzypczak, s. 40

 

 

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

Problemy polityki rodzinnej

dr K. Rychlicka-Maraszek

s. 35

Praca socjalna z grupą

Konw.

Dr M. Łuczyńska

s. 40

Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego

Konw.

Dr hab. prof. UW A. Rejzner

s. 40

 

 

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie

 

 

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

 

 

 

16.15-17.00

 

 

17.15-18.00

 

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

Fakultety

 

 

 

18.00-18.45

 

     


 

 

 

Plan zajęć – I ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr zimowy

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

8.30-9.15

8.00 – 9.30

Podstawowe prawa i wolności człowieka

Wykład PSIR
Prof. A. Rzepliński

(Zespół Szpitala Św. Rocha - Samorząd

Studentów UW

Kampus Centralny, sala 200)

8.00 – 9.30

Lektorat

j. angielski

s.24

 

 

e-lektorat z jęz. angielskiego

co II tygodnie

s. 24

8.00 – 9.30

Lektorat

j. angielski

s.24

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

 

 

 

9.30-11.00

Lektorat

j. angielski

s. 24

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

Wykład PSIR

 Prof. J. Kwaśniewski

s. 44

 

 

9.30-11.00

Lektorat

j. angielski

s.24

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

 

Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej

Wykład Dr hab. M. Górecki

(co 2 tyg.) s. 32

Psychologiczne koncepcje człowieka

Wykład PSIR (co 2 tyg.)

Dr W. Wypler

s. 44

Wprowadzenie do problematyki służb społecznych

Wykład

Dr hab. T. Kaźmierczak, s. 44

Promocja i profilaktyka zdrowia

Konw.
Prof. M. Libiszowska-Żółtkowska
(co 2 tyg.), s. 55

3 grupa

Psychologiczne koncepcje człowieka

Dr W. Wypler
(co 2 tyg.)

s. 44
3 grupa

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej

Ćw. Dr hab.
M. Górecki
(co 2 tyg. naprzemiennie z II grupą), s. 35

Promocja i profilaktyka zdrowia

Konw. Prof. M. Libiszowska-Żółtkowska
(co 2 tyg.), s. klub

2 grupa

Psychologiczne koncepcje człowieka

Dr W. Wypler (co 2 tyg.)

s. 45
1 grupa

Teoria społeczeństwa
 i problemów społecznych

Ćw. Dr M. Pawlak

s. 40
1 grupa

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Wykład PSIR
Dr hab. T. Przesławski, s. 44

Psychologiczne koncepcje człowieka

Dr W. Wypler (co 2 tyg.)

s. 35
4 grupa

Promocja i profilaktyka zdrowia

Konw.
Prof. M. Libiszowska-Żółtkowska
(co 2 tyg.), s. 55

4 grupa

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

Wstęp do nauki o państwie i prawie ćw. Dr P. Kobes

s. 24

(terminy do ustalenia)

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

Ćw. Dr M. Abucewicz

s. 45

3 grupa

Psychologiczne koncepcje człowieka

Dr W. Wypler (co 2 tyg.)

s. 24

2 grupa

 

Teoria społeczeństwa
 i problemów społecznych

Ćw. Dr M. Pawlak

s. 45
4 grupa

 

 

16.15-17.00

 

17.15-18.00

Wstęp do nauki o państwie i prawie ćw. Dr
P. Kobes, s. 45 (terminy do ustalenia)

 

 

Teoria społeczeństwa

 i problemów społecznych

Ćw. Dr M. Abucewicz

s. 35

3 grupa

 

Warsztat umiejętności interpersonalnych
Dr M. Łuczyńska, Dr A. Olech

(terminy do uzgodnienia)

 

18.00-18.45

 

19.00-19.45

 

 

 

 

 

19.45-20.30

                 

 

Plan zajęć – II ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr zimowy

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

8.30-9.15

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii

ćw. (15h)

Dr G. Kudlak, s. 35

1 grupa

 

8.00 – 9.30

Lektorat

j. angielski

s.

 

Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej

Konwersatorium

Dr A. Olech

s. 32

8.00 – 9.30

Lektorat

j. angielski

s.

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii

Wykład PSIR

Dr G. Kudlak s. 32

 

9.30 – 11.00

Lektorat

j. angielski

s.

Statystyka

Ćwiczenia (15h)

s. 24

1 grupa

 

 

9.30 – 11.00

Lektorat

j. angielski

s.

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

 

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii

ćw. (15h)

Dr G. Kudlak, s. 45

2 grupa

Prawo socjalne Dr hab. T. Przesławski
(I cz. semestru)/

Podstawy ekonomii społecznej Dr hab.
 T. Kaźmierczak (II cz. semestru) 

s. 35

 

Statystyka

Ćwiczenia (15h)

s. 24

2 grupa

 

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30


Teoria poradnictwa (15h)

Konwersatorium Dr A. Ostaszewska
s. 44

 

Diagnostyka problemów społecznych

Konwersatorium

Dr M. Abucewicz

s. 32

Podstawy ekonomii społecznej

ćw. Dr S. Michalik (15h)

s. 32

 

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

Praca socjalna umiejętności i procesy

Warsztaty

Dr M. Łuczyńska, Dr A. Olech

(terminy do uzgodnienia)

 

 

 

16.15-17.00

 

 

17.15-18.00

 

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

 

Statystyka

Ćwiczenia  (15h)

s. 40

3 grupa

 

 

18.00-18.45

 

19.00– 19.45

 

 

 

 

 

 

 

Statystyka

Wykład PSIR (15h)

s. 44

19.45- 20.30

                                       

                             + wtorek 17.15 Fakultety: Wiarygodność w relacjach interpersonalnych, poniedziałek 17.15: Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów

 


Plan zajęć – III ROK PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE 2016/2017 semestr zimowy

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

8.30-9.15

Rozwój społeczności lokalnej

Konw.

Dr B. Skrzypczak, s. 32

 

 

 

 

 

9.15-10.00

 

10.15-11.00

Kliniczna praca socjalna

Konw. Dr A. Olech

s. 24

Praca socjalna
z rodziną
(45 godz.)

Konw.

Dr M. Łuczyńska, s. klub

 

Socjoterapia

Konwersatorium

Dr K. Sawicka, s. 35

Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej

Dr K. Szumlewicz
 s. 35

 

 

11.00-11.45

 

12.00-12.45

Praca socjalna
z rodziną
(45 godz.)

Konw.

Dr M. Łuczyńska, s. 35

 

Kliniczna praca socjalna

Konw. Dr A. Olech

s. 55

Problematyka uzależnień- programy przeciwdziałania

Konwersatorium

doc. dr J. Zamecka, s. klub

Socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej

Konwersatorium

Dr S. Michalik

s. 41

 

 

12.45-13.30

 

13.45-14.30

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie

Praca socjalna z rodziną

warsztat - termin do uzgodnienia

Dr M. Łuczyńska

 

 

 

14.30-15.15

 

15.30-16.15

 

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

 

 

 

 

 

16.15-17.00

 

 

17.15-18.00

 

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

fakultety

 

 

 

 

 

18.00-18.45

 

 

19.00-19.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.45-20.30