Studia I i II stopnia >> Opłaty za studia

Opłaty za studia

Wysokość opłat w roku akademickim 2015/2016 (pdf) - od strony 115

 

 


WAŻNA INFORMACJA:

OD DNIA 01.01.2008 FAKTURY ZA STUDIA BĘDĄ WYSTAWIANE W CIĄGU 7 DNI OD DATY WPŁATY NA KONTO UW.
PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEBY WYSTAWIENIA FAKTURY DLA FIRMY W WYŻEJ WYMIENIONYM CZASIE.
PO UPŁYWIE 7 DNI NIE BĘDZIE TO MOŻLIWE. 


Dokumenty dla firm opłacających koszty studiów pracownika, niezbędne do wystawienia faktury: wejście  

 
 
Numer konta, na które należy przekazywać opłaty za studia w IPSiR
(nie dotyczy studiów magisterskich II stopnia):
Uniwersytet Warszawski WSNSiR (34-00-00) - IPSiR
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
37 11602202 0000000060849499

 

Opłata za elektroniczną legitymację studencką: kliknij tutaj