Studia I i II stopnia >> Kryminologia >> Plan zajęć studia zaoczne

Plan zajęć studia zaoczne

 

 

 

I rok Kryminologia studia II stopnia zaoczne, II semestr 2016/17

               

 

PIĄTEK: 24.02.; 10.03.; 24.03.; 7.04; 21.04.; 19.05.; 23.06. – sesja egz.

14.00 – 15.30

15.45 – 17.15

Seminarium magisterskie (tylko w terminach: 24.02.; 10.03.; 24.03.; 7.04; 21.04.):

dr hab. prof. UW A. Bojańczyk (s. 37), dr hab. M. Górecki (p. 52), dr hab. prof. UW B. Gruszczyńska (s. 19), prof. dr hab. J. Kwaśniewski (p. 39), prof. dr hab. M. Libiszowska-Żółtkowska (s. 35), prof. dr hab. A. Potocki (p. 50), dr hab. T. Przesławski (p. 53), dr hab. UW A. Redzik (s. 32), dr hab. prof. UW A. Rejzner (p. 62), dr hab. prof. UW T. Rudowski (p. 36), prof. dr hab. A. Rzepliński (p. 46), dr hab. prof. UW J. Utrat-Milecki (p. 63)

17.30 – 19.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Bunt i rewolucja jako narzędzia zmiany społecznej – Ewelina Kaufman, s. 44

- Prawne procedury rozwiązywania problemów społecznych – dr hab. T. Przesławski, s. 32

 

 

Fakultety do wyboru:

- Handel ludźmi (ang. B2) – prof. dr hab. Z. Lasocik, s. 35
- Śmierć i umieranie we współczesnym świecie – dr hab. M. Górecki, s. 55

- Psychologia stosowana – dr W. Wypler, s. 40

- Przestępczość zorganizowana - aspekty prawne i kryminologiczne – dr A. Kosyło, s. 42

- Kryminalistyka – prof. P. Girdwoyń, s. klub

SOBOTA: 25.02.; 11.03.; 25.03.; 8.04.; 22.04.; 20.05.; 24.06. – sesja egz.

8.00 – 10.15

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Modele postępowania z nieletnimi – dr D. Woźniakowska-Fajst, s. 44

 

 - Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków – dr B. Filipowicz, s. 40

 

Fakultety do wyboru:

- Przestępczość zorganizowana w Rosji  – dr A. Kosylo, s. 42

-Antropologia kary – dr Ł. Ostrowski, s. 55

-Interwencja kryzysowa w rozwiązywaniu problemów społecznych – dr E. Kiliszek, s. 41


 

10.30 – 12.45

Metody badań w kryminologii – konwersatorium, dr D. Woźniakowska-Fajst, sala klub

13.00 – 15.15

Granice praw i wolności – wykład, dr B. Błońska, sala 44

16.30 – 18.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Zielona kryminologia – dr B. Błońska, s. 44

 

 

Fakultety do wyboru:

- Zielona kryminologia – dr B. Błońska, s. 44

- Kolonializm-antropologia-turystyka: Europejczycy wobec ludów pozaeuropejskich – dr Ł. Ostrowski, s. 32

 

NIEDZIELA: 26.02.; 12.03.; 26.03.; 9.04.; 23.04.; 21.05.; 25.06. – sesja egz.

9.15 – 11.30

Kryminologia stosowana cz. 2 – wykład, koord.: dr hab. prof. UW B. Gruszczyńska,

różni prowadzący, sala 44

11.45 – 16.30

(przerwa:

14.00 – 14.15)

26.02.; 12.03.; 26.03.:

Bezpieczeństwo w politykach UE – wykład,

dr K. Witkowska-Rozpara, sala 44

9.04.; 23.04.; 21.05.:

Etycznoprawne aspekty służby publicznej – wykład, dr M. Niełaczna, sala 44

17.30 – 19.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Antropologia kulturowa – dr Ł. Ostrowski, s. 32

Fakultety do wyboru:

- Pracujący biedni i problem pracy we współczesnym społeczeństwie polskim –
dr P. Kulas, s. 35

- Economy, Money and Society (ang. B2) – dr hab. A. Mica, s. klub

 

       

 

 

* Zgodnie z programem studiów, na I roku studiów (tzn. w ciągu dwóch semestrów) student powinien zaliczyć: 2 fakultety w języku polskim i 2 przedmioty OG-UN.

 

Rozliczenie jest roczne.

 

 

II rok         Kryminologia studia II stopnia zaoczne, II semestr 2016/17

               

 

PIĄTEK: 24.02.; 10.03.; 24.03.; 7.04; 21.04.; 19.05.; 23.06. – sesja egz.

14.00 – 15.30

15.45 – 17.15

Seminarium magisterskie (tylko w terminach: 24.02.; 10.03.; 24.03.; 7.04; 21.04.):

dr hab. prof. UW A. Bojańczyk (s. 37), dr hab. M. Górecki (p. 52), dr hab. prof. UW B. Gruszczyńska (s. 19), prof. dr hab. J. Kwaśniewski (p. 39), prof. dr hab. M. Libiszowska-Żółtkowska (s. 35), prof. dr hab. A. Potocki (p. 50), dr hab. T. Przesławski (p. 53), dr hab. UW A. Redzik (s. 32), dr hab. prof. UW A. Rejzner (p. 62), dr hab. prof. UW T. Rudowski (p. 36), prof. dr hab. A. Rzepliński (p. 46), dr hab. prof. UW J. Utrat-Milecki (p. 63)

17.30 – 19.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Bunt i rewolucja jako narzędzia zmiany społecznej – Ewelina Kaufman, s. 44

- Prawne procedury rozwiązywania problemów społecznych – dr hab. T. Przesławski, s. 32

 

 

Fakultety do wyboru:

- Handel ludźmi (ang. B2) – prof. dr hab. Z. Lasocik, s. 35
- Śmierć i umieranie we współczesnym świecie – dr hab. M. Górecki, s. 55

- Psychologia stosowana – dr W. Wypler, s. 40

- Przestępczość zorganizowana - aspekty prawne i kryminologiczne – dr A. Kosyło, s. 42

- Kryminalistyka – prof. P. Girdwoyń, s. klub

SOBOTA: 25.02.; 11.03.; 25.03.; 8.04.; 22.04.; 20.05.; 24.06. – sesja egz.

8.00 – 10.15

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Modele postępowania z nieletnimi – dr D. Woźniakowska-Fajst, s. 44

 

 - Problemy rodziny w świetle dzieł sztuki polskiej na przestrzeni wieków – dr B. Filipowicz, s. 40

 

Fakultety do wyboru:

- Przestępczość zorganizowana w Rosji  – dr A. Kosylo, s. 42

-Antropologia kary – dr Ł. Ostrowski, s. 55

-Interwencja kryzysowa w rozwiązywaniu problemów społecznych – dr E. Kiliszek, s. 41


 

10.30 – 12.45

Psychopatologia kryminalna – wykład, dr E. Milewska, sala 44

13.00 – 15.15

Granice praw i wolności człowieka – wykład, dr B. Błońska, sala 44

16.30 – 18.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Zielona kryminologia – dr B. Błońska, s. 44

 

 

Fakultety do wyboru:

- Zielona kryminologia – dr B. Błońska, s. 44

- Kolonializm-antropologia-turystyka: Europejczycy wobec ludów pozaeuropejskich – dr Ł. Ostrowski, s. 32

 

NIEDZIELA: 26.02.; 12.03.; 26.03.; 9.04.; 23.04.; 21.05.; 25.06. – sesja egz.

17.30 – 19.45

Zajęcia ogólnouniwersyteckie do wyboru:

- Antropologia kulturowa – dr Ł. Ostrowski, s. 32

Fakultety do wyboru:

- Pracujący biedni i problem pracy we współczesnym społeczeństwie polskim –
dr P. Kulas, s. 35

- Economy, Money and Society (ang. B2) – dr hab. A. Mica, s. klub

 

 

 

* Zgodnie z programem studiów, na II roku studiów (tzn. w ciągu dwóch semestrów) student powinien zaliczyć:

4 fakultety w języku polskim (60 godz., 8 ECTS) - jeżeli fakultet w języku obcym na poziomie B2+ był zaliczony na I roku;

lub: 2 w języku polskim (30 godz., 4 ECTS) i 1 w jęz. obcym na poziomie B2+ (15 godz., 4 ECTS)

oraz 1 przedmiot OG-UN (15 godz., 3 ECTS)

Rozliczenie jest roczne.