Tom 14

          

 

 

            

            

        "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 2013, Tom 14            ISSN 2299-7725

 

 

 

 

 

Zamecka, Joanna

Od Redakcji. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 9-13.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kurczewski, Jacek

Sorokina teoria działań pozytywnych. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 17-30.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Kwaśniewski, Jerzy

Odważni i ofiarni. Próba socjologicznej charakterystyki. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 31-52.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Pyszczek, Grzegorz

Dwa spojrzenia na badania nad pozytywnymi zjawiskami społecznymi. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 53-73.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Mielczarek, Adam

Ruch społeczny jako przestrzeń pozytywnej dewiacji. przypadek polskiej opozycji czasów PRL. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 74-91.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Gawkowska, Aneta

Wirtulogia w nowym feminizmie. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 92-108.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Potocki, Andrzej

Normatywność sumienia w teorii etycznej i praktyce społecznej. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 109-138.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Klingemann, Justyna Iwona

Iluzja polityki społecznej opartej na dowodach naukowych. Przykład zjawiska uzależnienia od alkoholu. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 139-155.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Burdzik, Tomasz

Socjalizacja prawna — nastawienia wobec prawa a jego skuteczność. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 156-168.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Potasińska, Anna

Zasiłki dla osób bezrobotnych jako element polityki państwa — analiza w odniesieniu do sytuacji rodzin osób bezrobotnych. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 169-180.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Sosnowska, Magdalena

Prostytucja — dewiantyzacja vs normalizacja a uregulowania prawne zjawiska w Polsce. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 181-202.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Przyłęcki, Paweł

Problemy z tworzeniem i realizacją lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 205-227.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

RaźniewskiPiotr

Zjawisko niedożywienia—kontekst społeczny. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 228-251.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Michałowska, Elżbieta

Zniszczone dzieciństwo. Wykorzystywanie seksualne dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego konsekwencji w dorosłym życiu. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 14: 252-278.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)